Westland
Oproepbasis
In overleg
Overig
04-11-2019
Overig

Functie

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden en heeft een toezichthoudende en adviserende rol. Tevens fungeert de RvT als werkgever van het bestuur en als ambassadeur voor de bibliotheek. De Raad hanteert de Governance Code Cultuur: hét instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Per 1 januari 2020 treden twee van de leden na de gebruikelijke zittingstermijn af. De Raad zoekt enthousiaste kandidaten met ervaring in een raad van toezicht, affiniteit met de bibliotheek en een relevant Westlands netwerk voor de aandachtsgebieden:
Financieel – Economisch en Ondernemerschap en Innovatie

 

Wij
bieden

Bibliotheek Westland is een belangrijke, laagdrempelige en toegankelijke plek in het hart van de Westlandse samenleving. In negen kernen biedt de bibliotheek een stimulerende leeromgeving en een dynamische, gastvrije ontmoetingsplek voor alle Westlanders. De bibliotheek ontwikkelt zich de afgelopen jaren van een organisatie gericht op het uitlenen van boeken naar een maatschappelijk educatieve bibliotheek waarin projectmatig wordt samengewerkt met partners, professionals en vrijwilligers. Voorbeelden van deze projecten zijn Boekstart, het Taalhuis en Digisterker.

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar. Van de leden wordt tevens verwacht dat ze enkele malen per jaar aanwezig zijn bij bijeenkomsten van de bibliotheek. De leden ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen een bescheiden vergoeding. 

Interesse

Reageren kan tot 16 oktober as. naar email adres : cvanderzalm@bibliotheekwestland.nl
Raad van Toezicht, Bibliotheek Westland
t.a.v. Bob van Graft

Voor meer informatie kunt u schriftelijk uw vragen stellen via bovenstaand email adres of contact opnemen met het secretariaat. 0714 - 226404

 

Solliciteer direct