Delft
Vrijwilliger
20 uur
Overig
06-11-2019
Zorg / Welzijn

Functie

De belangen behartigen van alle patiënten van het Reinier de Graaf Gasthuis. Dat is waar wij als Cliëntenraad voor staan. De cliëntenraad bestaat uit onafhankelijke leden. Elk lid heeft één of meer aandachtsgebieden (zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid, gastvrijheid en facilitair, financiën, strategie/beleid). Als betrokken onafhankelijke vrijwilligers willen en kunnen wij inspraak hebben in de kwaliteit van de zorg  van het ziekenhuis en bijdragen aan de beste zorg voor alle patiënten. Wij adviseren de directie daarover, gevraagd en ongevraagd.

Jouw werkdag

Actuele onderwerpen waarover je meedenkt zijn bijvoorbeeld:

 • wacht- en toegangstijden
 • (digitale) toegankelijkheid
 • versterken dat dokter en patiënt samen beslissen over de behandeling
 • samenwerking tussen ziekenhuis, huisarts en thuiszorg
 • toekomst van de ziekenhuiszorg
 • samenwerking binnen de Reinier Haga Groep en innovatie van zorg.

Jouw kwaliteiten

Je wordt uitgenodigd om te reageren als je:

 • iemand bent die de zorg een warm hart toe draagt en zich betrokken voelt bij patiënten en de kwaliteit van zorg?
 • patiënt bent (geweest) in het Reinier de Graaf ziekenhuis (of naaste familie) en/of woont in het behandelgebied van het Reinier de Graaf
 • gedreven bent om de beste zorg voor patiënten in het Reinier te realiseren
 • betrokkenheid bij de patiënt kunt combineren met een helicopterview
 • beschikt over hbo denkniveau
 • binnen beperkte tijd diverse onderwerpen kunt doorgronden
 • kennis hebt van zorg of ervaring in de zorg
 • bestuurlijk inzicht hebt
 • zelfstandig en samen met je collega’s een advies kunt schrijven
 • gemakkelijk contact legt met patiënten, professionals en leidinggevenden
 • zorgvuldig omgaat met vertrouwelijke informatie.

Wij
vragen

Je bent maandelijks 20 uur beschikbaar om mee te denken en te adviseren over de beste zorg voor onze patiënten.

Je komt op voor de belangen van de patiënten van het Reinier door:

 • 10 keer per jaar op woensdagochtend deel te nemen aan het overleg van de CR in het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft
 • regelmatig te spreken met patiënten, medewerkers of leden van andere cliëntenraden
 • beleidsstukken te lezen en je een visie over de inhoud te vormen
 • de directie van het Reinier te adviseren binnen de kaders van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)
 • samen te werken met de andere CR-leden en met de CR-leden van de samenwerkende ziekenhuizen
 • deel te nemen aan landelijke bijeenkomsten
 • deel te nemen aan audits, spiegelsgesprekken etc.

Wij
bieden

De CR-leden:

 • zijn vrijwilligers
 • worden door de directie benoemd voor een periode van 3 jaar
 • ontvangen een onkostenvergoeding
 • ontvangen een reiskostenvergoeding voor het woon-“werk”verkeer
 • verhandigen binnen 2 maanden na benoeming een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Interesse

Heb je vragen? Bel Max Kommer 0624543271 of Jenny Goedhart 06-50611830.

Solliciteer direct