Lentiz | Maasland
Maasland
Fulltime
Uren in overleg
Hbo
13-09-2023
Leidinggevende

Functie

Teamleider bij Lentiz | VMBO Maasland

Onze school ligt in het prachtige landschap van Midden Delfland. Lentiz | Maasland is een onderdeel van de Lentiz onderwijsgroep. De onderwijsgroep bestaat uit acht middelbare scholen en zes mbo’s. De groep heeft een platte organisatie met korte lijnen. Elke school handelt vanuit het gezamenlijk opgestelde strategisch meerjarenplan (SMP) ‘toekomstmakers, het zit in ons DNA’ voor 2023 – 2027. Lentiz | Maasland biedt twee vormen van onderwijs aan: vmbo en mbo. Er is één gezamenlijke directie, bestaande uit één directeur en drie teamleiders. Elke teamleider is verantwoordelijk voor een deel van de organisatie. Voor het mbo zijn er twee teamleiders en voor het vmbo één. Alle niveaus van vmbo zijn aanwezig: basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte-, gemengde en de theoretische leerweg. Het aangeboden profiel is groen, welke aansluit op onze identiteit. Het vmbo heeft ongeveer 600 leerlingen. Afgelopen twee schooljaren was het slagingspercentage 100%. De onderwijskundige visie, de kernwaarden, het leveren van kwaliteit zijn de basis én is essentieel voor het handelen van het gehele team.

Teamleider vmbo
Lentiz | VMBO Maasland heeft voor 2022 – 2026 een nieuw schoolplan, gebaseerd op het SMP. Als teamleider onderschrijf je die onderwijskundige visie en draag je deze op bevlogen wijze uit. Het team waar je leiding aan geeft, bestaat uit ongeveer 60 collega’s verdeeld over vier teams. Die teams worden aangestuurd door twee leerjaarcoördinatoren.

We vinden het belangrijk dat elke medewerker een veilige en inclusieve werkomgeving ervaart, waar professionaliteit, vertrouwen en betrokkenheid centraal staan en tegelijk men zich proactief ontwikkelt. Aanspreken gebeurt vanuit waardering en vertrouwen, want we zijn als team gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten.

Als teamleider ben je daadkrachtig in het nemen van je besluiten. Jouw reeds opgedane leidinggevende ervaring, zet je effectief in. Jij stuurt op het proces in de school en handelt in alles vanuit de Lentiz | VMBO Maasland visie en kernwaarden. Teamleden worden ingezet op basis van hun talenten en kwaliteiten. Je creëert een omgeving, waar professioneel handelen de basis is. Daarbij weet je de professionele cultuur door te ontwikkelen. Als eindverantwoordelijke voor het vmbo weet jij taken en verantwoordelijkheden breed neer te leggen in de organisatie vanuit een bottom-up benadering.

Je hebt een netwerk in de regio Maasland of kan deze snel opzetten, dat ten gunste van de school wordt ingezet. Het proactief kunnen verbinden van verschillende partners zoals: basisscholen, vo-scholen, mbo-scholen, bedrijven etc., is essentieel voor de school. Je bent zodoende voor het vmbo een boegbeeld in de regio. Intern werk je samen met de teamleiders van het mbo en ben je een sparringpartner voor de directeur.

Taakomschrijving
Als teamleider vmbo ben jij integraal verantwoordelijk voor Lentiz | VMBO Maasland. Daarin neem je leidinggevende ervaring mee. Je legt verantwoording af aan de directeur. Je geeft leiding aan het team en stuurt het proces van beleidsvorming, uitvoering en evaluatie aan. Je weet wat er leeft in de school. Je weet ook te verbinden. Jouw leidinggevende stijl is gericht op leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord. De actieve samenwerking met het mbo, zorgt er onder andere voor dat doorlopende leerlijnen worden gezocht daar waar mogelijk. Maar ook dat je gebruik maakt van elkaars kwaliteiten.

Samen met de leerjaarcoördinatoren stem je de dagelijkse werkzaamheden af op gebied van aansturing en organisatie. Je werkt bij de uitvoering van jouw taken nauw samen met de op locatie aanwezige onderwijskundige, roostermaker, examencommissie, beleidsmedewerker kwaliteit, team ondersteuning, team administratie en team facilitair. Daarnaast huisvest Lentiz | VMBO Maasland de onderwijstrajecten ‘VSO in VO’ en de uitgestelde determinatieklas BL!NK. Jij zorgt voor de bewaking op lange termijn en de duurzame continuering van deze trajecten.

Wij
vragen

Profiel
Het gezochte profiel sluit naadloos aan bij onze kernwaarden.

Verbindend: je creëert verbinding tussen lange- en korte termijn doelen, acties en prestaties van het team in het belang van de leerling. Je zorgt dat medewerkers vanuit bevlogenheid zich sterk betrokken voelen met de school. Jouw handelen zorgt ervoor dat de school een eenheid blijft. Je verbindt de visie aan doelen en wensen. Ook weet je de omgeving te verbinden aan de school.

Daadkrachtig: je doet wat je zegt en je zegt wat je doet. Je hebt een ondernemende en praktijkgerichte houding, vol energie. Je vervult als representant van de school een voorbeeldfunctie, zowel intern als extern. Je hebt een open vizier naar de toekomst. Je toont lef. Ook wanneer de omstandigheden minder stabiel zijn, kan jij met je daadkracht weer balans aanbrengen. Dit alles is erop gericht om voor een leerling een zo optimaal mogelijke omgeving te creëren. Een omgeving, waarin de leerlingen leren zichzelf voor te bereiden op een toekomst in een snel veranderende omgeving. Je bent muur doorbrekend en grensverleggend, vanuit vertrouwen en gestelde doelen.

Integer: je bent open, eerlijk en oprecht. Jij weet je doelen helder over te brengen naar het team. Er is vertrouwen in jou als teamleider. Jij weet een veilig leer- en werkklimaat te creëren. Daarbij geef je zelf het voorbeeld. Je praat met elkaar. Stemt af op basis van kwaliteiten. Bent zorgvuldig, maar ook realistisch.

Kansrijk: jouw visie is erop gericht om kansrijk onderwijs te bieden, waarin alle leerlingen en medewerkers zo maximaal mogelijk zichzelf kunnen ontwikkelen. Je haalt eruit wat erin zit. Je biedt kansen op basis van talenten. Samen met het team creëer jij een kansrijke maar veilige leeromgeving, waar al deze kansen worden benut. Jij staat ervoor, dat iedereen het beste uit zichzelf haalt en talenten optimaal worden benut. Je bent positief, ziet kansen, benut deze en blijft continue zoeken naar innovatie en verbetering, waarbij je open blijft staan voor alle teamleden, leerlingen, ouders en stakeholders.

Wij
bieden

Arbeidsvoorwaarden

  • CAO mbo is van toepassing;
  • De salarisinschaling in schaal 13;
  • Je krijgt een laptop en telefoon van Lentiz;
  • We streven ernaar om uiterlijk in week 44 te benoemen, en in overleg te starten per 1 januari 2024;

Interesse

Belangrijke data

Kandidaten wordt gevraagd, alvast de onderstaande data voor de gesprekken te reserveren in de agenda. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Sluitingsdatum sollicitatie                      : 24 september 2023
Brievenselectie en uitnodiging               : 25 september 2023

Eerste ronde gesprekken                        : 4 oktober

Tweede ronde gesprekken                      : 12 oktober

Assessment                                              : week 42 / 43

Arbeidsvoorwaardengesprek HRM          : week 43 / 44
Gesprek Raad van Bestuur                       : week 44

Reageer op deze functie

We willen verzoeken om jouw CV en motivatie direct in te sturen t.a.v. Arjan Blansjaar, directeur naar ablansjaar01@lentiz.nl. Heb je nog vragen over de procedure of de functie neem dan contact op via ablansjaar01@lentiz.nl of via +316 82 69 74 45. Voor informatie over arbeidsvoorwaarden kan Annika Blom worden benaderd, HRM adviseur, via ablom@lentiz.nl.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteer direct