Lentiz MBO Westland | Naaldwijk | 0174-513321
Lentiz MBO Westland | Naaldwijk | 0174 51 33 21
Naaldwijk
Fulltime
40 uur
Hbo
07-04-2021
Onderwijs

Functie

De teamleider geeft leiding aan ongeveer 30 personen. Je coördineert het onderwijsproces en de uitvoering van het vastgestelde beleid. Tevens ben je belast met organisatorische taken en draag je bij aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de school. Je geeft sturing aan de uitvoering van de ambities uit het schoolplan en het vastgestelde strategisch meerjarenplan van zowel onze school als corporate Lentiz.

Taakbeschrijving
Als integraal opererende teamleider ben je actief op organisatorisch vlak en hiërarchisch verantwoordelijk voor de aansturing van het gehele onderwijskundige en organisatorische proces. Je geeft integraal leiding aan vakgroepen, onderwijsteam en ondersteunende diensten. Je ondersteunt de leden van het team bij hun individuele ontwikkeling en bij de ontwikkeling van het team als geheel. Je bent eerste aanspreekpunt in de school en verantwoordelijk voor het behalen van de doelen uit het schoolplan.

Als lid van het MBO Westland schoolleidersteam draag je bij aan de samenwerking met Albeda en Mondriaan en weet je om te gaan met de overeenkomsten en de verschillen in beleid en cultuur.
Je werkt bij de uitvoering van je taken direct samen met de op locatie aanwezige onderwijskundige beleidsadviseur, roostermaker, examencoördinator en (studenten)administratie. Je stuurt hen aan en bewaakt de samenhang en processen.

Wij
vragen

Je bent organisatorisch sterk, neemt leiding en verantwoordelijkheid en organiseert het werk efficiënt. Je bent flexibel, pro-actief, werkt gestructureerd, opbrengstgericht en mensgericht. Je kunt werken met de diverse Lentiz-applicaties of je kunt dit je snel eigen maken. Je kunt inspelen op kansen die bijdragen aan de profilering van Lentiz MBO Westland en je bent je voortdurend bewust van de impact van gemaakte keuzes.

Jouw werk- en denkniveau ligt op hbo-niveau en je hebt leidinggevende ervaring in het onderwijs, liefst op het niveau van locatieverantwoordelijkheid. Je hebt een managementopleiding gericht op leidinggeven binnen het onderwijs gevolgd of bent bereid deze te volgen. Je hebt interesse in onderwijsontwikkelingen en bent in staat om het kwaliteitssysteem zorgvuldig te hanteren en te bewaken. Leidinggeven, coachen en medewerkers aanspreken op hun verantwoordelijkheden gaat je goed af. Je weet op een authentieke wijze verbinding te maken en hebt geen negen tot vijf mentaliteit.

Profiel in kernwoorden

 • Toegankelijk: je bent in staat op een resultaat- en mensgerichte wijze leiding te geven aan een team. Je doet dat op een transparante wijze, gericht op het team en het individu. Je hebt het vermogen om hierbij consequent, sturend en coachend te zijn. Je communiceert helder en verbindt mensen en visie. Je neemt beslissingen en zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd. Je bent iemand die afspraken nakomt, je spreekt mensen aan en je geeft zelf het goede voorbeeld. Je bent iemand die humor kan waarderen als middel om zaken in het juiste perspectief te blijven zien.
 • Onderwijskundig: je hebt een visie die aansluit op de ontwikkeling van de school en weet beleid om te zetten in concrete doelen en acties. Je hebt ervaring met het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van beleid.
 • Initiatiefrijk, extern georiënteerd: nieuwe initiatieven weet jij goed doordacht te presenteren en implementeren. Je hebt oog voor (ontwikkel)processen en weet deze ook te borgen. Je blijft nuchter kijken naar veranderprocessen in een kleine organisatie. Je kunt gemaakte keuzes duidelijk  beargumenteren en handelt vanuit het belang van student en personeel. Vanwege het feit dat de school gevestigd is in het WHC zijn er vele kansen voor het onderwijsteam, niet elke kans is een (directe) kans voor het onderwijs. Je bent hierin sparringpartner van de directeur. Samen beoordelen jullie het belang voor het onderwijs en wat de consequenties zijn voor de ingezette koers. Je hecht belang aan een goede relatie met de directe omgeving, zowel met onderwijs- als bedrijvenpartners.
 • Communicatief vaardig: je bent in staat om helder te communiceren, zowel schriftelijk als mondeling met alle relevante doelgroepen binnen en buiten het team.

Wij
bieden

 • De cao mbo is van toepassing;
 • De (salaris)inschaling is in schaal 13, afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Je krijgt een eigen laptop en telefoon.

Interesse

Belangrijke data

 • Sluitingstermijn sollicitatie: 9 mei 2021 om 00:00 uur
 • Brievenselectie en uitnodiging: 11 mei 2021
 • Eerste gespreksronde: 17 en 18 mei 2021
 • Tweede gespreksronde: 21 mei 2021
 • Een ontwikkelassessment is onderdeel van de procedure: 25 mei 2021 (ochtend of middag)
 • Gesprek met Raad van Bestuur: 31 mei 2021

Heb je belangstelling voor deze functie?
Mevrouw Atie de Gier, directeur van Lentiz | MBO Westland (06 54 22 87 71 of adgier@lentiz.nl) geeft je graag meer inlichtingen over de vacature.
Voor een informatiepakket (functiebeschrijving en meerjarenplan MBO Westland) of vragen over arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Gilbert Riet, senior HRM-adviseur (06 23 07 66 86 of griet@lentiz.nl).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct