BRI Groep | Turfschipper 31 | 2290AD Wateringen | 0174-315050

http://www.brigroep.nl/

Over BRI Groep
Vanaf de start - eind vorige eeuw - tot nu is de BRI Groep uitgegroeid tot een moderne en ambiteuze, middelgrote onderneming op de terreinen elektrotechniek, beveiligingstechniek, klimaattechniek en sanitaire installaties. Vanuit de vestigingen werkt de BRI Groep voor opdrachtgevers in het hele land. Opdrachtgevers bevinden zich in alle sectoren van de markt, waaronder overheden, de utiliteitsbouw, onderwijs en retail.

Tot de BRI Groep (BRI) behoren:

 • BR Installatietechniek
 • BRI Elektrotechniek
 • BRI Sanitairtechniek

Vanaf 1 januari 2004 opereren deze bedrijven onder de handelsnaam BRI Groep.

De BRI Groep is werkzaam op de particuliere markt en in utiliteit projecten op het gebied van:

 • Sanitairtechniek
 • Klimaattechniek
 • Elektrotechniek
 • Beveiliging en branddetectie
 • Technisch beheer en onderhoud

Deze activiteiten realiseren wij vanuit 3 vestigingen met 100 vaste medewerkers.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
BRI groep houdt zich sinds 2007 bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor is gekozen omdat in de visie van de BRI Groep met de natuur en de mensheid beter kan en moet worden omgegaan om voor toekomstige generaties een leefbaar klimaat te kunnen garanderen. Om deze Visie handen en voeten te geven is het beleid van de BRI groep erop gericht een prettig werkklimaat te creëren voor haar medewerkers en zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen en installaties. Tevens staat het cradle to cradle principe bij de BRI groep hoog in het vaandel.

Specifieke dienstverlening
BRI Groep kan u ondersteunende diensten bieden op het gebied van:

 • Temperatuuroverschrijdingsberekeningen;
 • EPN-berekeningen;
 • Haalbaarheidsstudies energie besparende installaties;
 • Subsidie aanvragen.