Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden. Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners.

Careyn, persoonlijk en altijd dichtbij.

Careyn biedt zorg dichtbij: thuis en op bijna 100 locaties in Nederland. Met circa 7.000 medewerkers is Careyn één van de grootste zorgaanbieders op het gebied van wonen & zorg, thuiszorg en welzijn. Wij zetten ons in voor de gezondheid en het welzijn van onze klanten: jong en oud, gezond of kwetsbaar. 
Om de klant de zorg en ondersteuning te bieden die optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van leven en eigen regie heeft Careyn vier kernwaarden:

Voorkomen
Bij Voorkomen gaat het om het vermijden van gezondheidsschade, ziekenhuisopname of spoedeisende hulp. Het zorgteam werkt nauw samen met de huisarts, welzijnsorganisaties en andere zorgverleners. De professionals van het zorgteam kunnen door preventie en vroegsignalering in veel gevallen erger voorkomen. Bijvoorbeeld door het tegengaan van vereenzaming en ongezonde leefstijl.

Vertragen
Zorg op maat kan helpen het moment van gedwongen verhuizing naar een woonvoorziening met verpleging of verzorging (als gevolg van gezondheidsproblemen) vertragen. De wijkverpleegkundige stelt samen met de klant, zijn naasten en andere zorgverleners een plan op, dat aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden en wensen.

Versnellen
Het spoedige herstel van de klant (na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname) versnellen door hem thuis te ondersteunen. Careyn biedt een breed pakket van ondersteuning, verzorging en specialistische verpleging. De specialistische vormen van zorg worden geleverd vanauit regionale centra, zowel thuis als in verpleeghuizen en andere woonvoorzieningen.

Vereenvoudigen
Careyn maakt het voor de klant eenvoudiger door de klant te helpen bij het regelen van de vaak ingewikkelde financiering van de benodigde zorg en ondersteuning. Om de samenhang tussen de verschillende diensten te verbeteren en de klant niet lastig te vallen met de vele financieringsregelingen, hebben de zorgteams apps tot hun beschikking, die inzicht bieden in de kosten van het arrangement, inclusief de eigen bijdrage van de klant.

Spreken deze kernwaardes jou aan? Solliciteer dan direct!