Christelijke Kinderopvang Tik Tak | | 0103105043

www.christelijkekinderopvangtiktak.nl

Tik Tak is een kleinschalige kinderopvang. We hebben drie groepen: een babygroep met maximaal 13 kinderen, een (VVE-)peutergroep van maximaal 16 kinderen en een BSO van maximaal 22 kinderen. 

Wat ons speciaal maakt is op de eerste plaats dat we een klein en hecht team vormen en dat de opvang van de kinderen een christelijke insteek heeft, wat inhoudt dat we de christelijke feestdagen belichten en vieren, bidden en danken voor het eten en de kinderen de christelijke normen en waarden meegeven. Het betekent niet dat al onze medewerkers christelijk zijn. Ze vinden het wel allemaal geen probleem om het christelijke geloof uit te dragen.