Waarom werken bij Forever Plants

Forever Plants. Een familiebedrijf, een innovatief bedrijf, een gelukkig bedrijf. Waar op de meest slimme en duurzame manier planten worden gekweekt, culturen samenkomen en de pooltafel bij binnenkomst al zichtbaar is. Al meer dan 30 jaar zijn we gespecialiseerd in het produceren van tropische planten. Hier ligt ook echt onze passie, omdat planten helpen ons doel te bereiken: de wereld gezonder en gelukkiger maken.

Noem ons gek, maar wij geloven dat dit kan. We geloven in een innovatieve manier van werken. We waren één van de eersten met het - inmiddels - alom bekende Walking Plants System. We zetten ons in voor de toekomst, zodat we de kassen met aardwarmte kunnen verwarmen. We geloven ook in de kracht van kennisdeling.Daarom laten we regelmatig studenten meedenken om ons werk nog slimmer in te richten.

We geloven dat het goed is voor onze collega’s om op een breder vlak mee te denken over de organisatie, in plaats van hen te beperken tot alleen hun eigen taak. Maar bovenal geloven we in duurzaamheid. Samen zetten we alles op alles voor een zo gezond mogelijke toekomst. Samen staan we sterker.

Vanaf het ontstaan van Forever Plants zijn we al bezig om ons werk slimmer in te richten. Door zwaar buk- en tilwerk te verminderen en zo duurzaam mogelijk te werken proberen we de optimale werkomstandigheden te creëren en ons doel van een gezondere wereld na te streven. Hoe we daar invulling aan geven?