J.C. Bol en Zn | Nieuw Oranjekanaal 95 | 3151XL Hoek van Holland

https://bolpotgrond.nl/

Met zestig jaar ervaring zijn we bekende leverancier van potgrond en substraten in de glastuinbouw. In die tijd is er veel veranderd: nieuwe teelten, nieuwe teelttechnieken en nieuwe mengsels.
Maar nog altijd zijn we dat flexibele bedrijf dat graag tegemoetkomt aan uiteenlopende wensen van telers. Hét substraatmengsel bestaat immers niet.
Elke teler stelt weer andere eisen en heeft andere wensen. Daar spelen we niet alleen graag op in, daar denken we ook graag over mee en als je al zo lang in het vak zit, dan weet je waar je over praat.