SIBB | Kwintsheul | 0881202100

www.sibb.nl

SIBB is een organisatie die zich richt op bewindvoering, mentorschap, curatele en inkomensbeheer. Gewerkt wordt vanuit betrokkenheid bij de cliënt en respect voor de cliënt. In de visie van SIBB staat de mens om wie het gaat centraal.