Stichting Humanitas | Hoekse Brink 219 | 3151GB Hoek van Holland | 0102713800

http://www.stichtinghumanitas.nl

Over Humanitas
Stichting Humanitas is actief in Rotterdam, Spijkenisse en Capelle aan den IJssel op het gebied van zorg, welzijn, huisvesting en dienstverlening. Humanitas onderscheidt zich van andere zorgaanbieders en welzijnsinstellingen door haar aanpak, haar benadering van cliënten, de werkwijze van haar personeel en de inrichting van haar gebouwen.

Humanitas is een grote aanbieder van zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de regio Rotterdam. Bij Humanitas werken ruim 3.000 medewerkers en ruim 2.000 vrijwiligers. Humanitas helpt mensen hun leven, zo zelfstandig mogelijk, op hun eigen manier vorm te geven. Daarbij vinden wij levensvreugde, geluk, het allerbelangrijkste. Bij alles wat wij doen, ligt de nadruk op de leuke dingen in het leven. Humanitas biedt in de regio Rotterdam een uitgebreid aanbod producten en diensten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en dienstverlening.

Humanitas aan Zee – het Bertus Bliekhuis
Het Bertus Bliekhuis in de badplaats Hoek van Holland kwam in 1981 gereed en telt 46 verzorgingsplaatsen. Het huis is vernoemd naar Lambertus Marinus Bliek, een in zijn tijd zeer gewaardeerd lid van tal van instellingen en commissies te Hoek van Holland, waaronder het voorzitterschap van de Woningbouwvereniging ‘Hoek van Holland’, de eigenaar van het gebouw. Het Bertus Bliekhuis is onderdeel van ‘Humanitas aan Zee’.

Zorg en dienstenaanbod
Het Bertus Bliekhuis is een traditioneel verzorgingshuis en biedt o.a. de volgende zorg: verzorgingshuiszorg, tijdelijke opname, dagverzorging en PG-substitutie (aanvullende zorg voor dementerende ouderen). Humanitas aan Zee ligt in het centrum van Hoek van Holland, naast een gezellig winkelcentrum en op loopafstand van het NS-station. De vestiging staat uiteraard niet ver van het strand, een mooie boulevard langs de waterweg en een uitgebreid scala van bezienswaardigheden, zoals o.a. het Fort aan den Hoek van Holland. Humanitas aan Zee biedt zorg in de totale breedte, van thuiszorg tot en met (extramurale) verpleeghuiszorg, zowel in de wijk als in het complex:

In de wijk: thuiszorg, extramurale zorg – verpleging, verzorging en begeleiding, maaltijden via tafeltje dekje, alarmering. 

In het complex: thuiszorg, extramurale zorg, verpleging, verzorging, begeleiding, dagverzorging, mogelijkheid voor tijdelijke opname, maaltijden via tafeltje dekje of aan tafel in de Brinktoren, alarmering, administratieve ondersteuning, een huismeester en diverse activiteiten waaronder optredens, modeshows, markten etc.

Ketenzorg dementie: Vanuit Humanitas aan Zee wordt, in samenwerking met de huisartsengroep Hoek van Holland, GGZ Delfland, de deelgemeente en Alzheimer Nederland, ook Ketenzorg dementie aangeboden. Door de ketenzorg wordt het voor de cliënt en zijn mantelzorger eenvoudiger om op tijd de juiste zorg en begeleiding te ontvangen. Het proces van zorgverlening aan oudere mensen met dementie wordt gevormd door een ‘keten’ van instanties, disciplines en voorzieningen. De verbindende factor tussen de diverse schakels is de casemanager, die als primaire taak heeft om het hele hulpverleningsproces proces rondom de cliënt te stroomlijnen, te begeleiden en te bewaken. Hij/zij treedt onmiddellijk op na de eerste signalen dat er ‘íets niet pluis is’. Deze signalen worden vaak in een vroeg stadium opgevangen door de sociale omgeving van de betreffende persoon. Een vaag gevoel dat er iets niet klopt maar waar moeilijk de vinger op is te leggen.