10 tips om je werknemers te motiveren

10 tips om je werknemers te motiveren

10 tips om je werknemers te motiveren

Voor goede prestaties bij de werknemers binnen jouw organisatie is het belangrijk om iedereen te motiveren. Hieronder geven wij 10 tips voor het motiveren van personeel op een positieve manier om zo goede prestaties te behalen. 

Tip 1: Geef vertrouwen

Werknemers vinden het vaak prettig om zelfstandig te werk te gaan en dingen uit te kunnen voeren op hun eigen manier. Probeer dit voor zover dit kan ook te laten doen. Geef ze het vertrouwen zodat ze risico’s durven te nemen. Uiteraard kun je ze prima in de gaten houden of het werkt verloopt volgens de planning en waar nodig bijsturen.

Tip 2: Stel haalbare doelen

Het is erg demotiverend om doelen te stellen die niet gehaald kunnen worden. Zorg ervoor dat je personeel niet opgezadeld wordt met ladingen werk. De werknemers zullen constant aan het werk zijn zonder dat ze het idee hebben dat het werk afkomt. Hak het werk in stukken en bedenk subdoelen die goed te doen zijn.

Tip 3: Complimenteer medewerkers

Personeelsleden zijn gelukkiger op hun werk als hun bijdrage gewaardeerd wordt. Geef daarom regelmatig complimentjes die laten zien dat je weet waar een werknemer mee bezig is. Het is een kleine moeite om je daar even in te verdiepen. Niet alleen het eindresultaat mag gecomplimenteerd worden, maar laat ook je waardering merken tijdens het proces. Een schouderklopje is namelijk altijd leuk om te krijgen (en kost niets 😉).

Tip 4: Betrek medewerkers

Zorg er voor dat je medewerkers betrekt in verschillende beslissingen die gemaakt moeten worden. Dit zorgt ervoor dat personeel zich meer betrokken voelt binnen het bedrijf en zij zich meer willen inspannen bij het behalen van de gestelde doelen. Uiteraard moeten er ook beslissingen genomen worden zonder in- en of tegenspraak. Zoek hierin een gezonde balans welke past bij jouw organisatie.

Tip 5: Zorg voor goede communicatie

Natuurlijk is het niet mogelijk om alle medewerkers te betrekken bij alle bedrijfsbeslissingen. Zorg er toch voor dat in elk geval de medewerkers tijdig en goed op de hoogte worden gesteld van ingrijpende besluiten en veranderingen, daarmee geef je het gevoel dat ze onderdeel zijn van het bedrijf en het veranderingsproces, in plaats van iemand die alleen uitvoert wat opgedragen wordt. 

Tip 6: Stimuleer ontplooiing en creativiteit

Van nature is de mens leergierig en wil zij zich ontwikkelen. Geef jouw werknemers daarom de ruimte om zich te ontplooien en stimuleer hun creativiteit. Afwisseling in de werkzaamheden zorgt er ook voor dat mensen meer plezier uit het werk halen. Laat jouw personeel projecten opzetten die ze zelf geïnitieerd hebben of geef ze de mogelijkheid om door te kunnen groeien naar andere rollen binnen het bedrijf. 

Tip 7: Zorg voor goede werkomstandigheden

Het kan veel frustraties verminderen als je de werknemer vanaf de eerste dag goed materiaal en een ‘eigen’ werkplek heeft. Vraag van te voren ook aan het personeel wat zij het fijnst vinden. Door dit vooraf te vragen toon je naast interesse ook blijk van een meegaande werkgever die bereid is te luisteren naar haar werknemers. 

Tip 8: Vier de successen

Een tip voor een goede motivator voor werknemers zijn wat kleine extraatjes. Geef bijvoorbeeld een feestje/ borrel als prestatie voor een succesvol project (wanneer dit weer mogelijk is). Ook een bonus geeft een werknemer extra motivatie. De bonus hoeft niet vooraf vastgesteld te worden, want onverwachts een beloning krijgen voor goed uitgevoerde werkzaamheden/ projecten stimuleert natuurlijker dan een vooraf gecommuniceerde bonusregeling. 

Tip 9: Wees het goede voorbeeld

Als manager of eigenaar is het altijd belangrijk om het goede voorbeeld te geven en niet de kantjes er vanaf te lopen. De werknemers zullen gemotiveerder zijn als ze zien dat jij ook gemotiveerd bent en er alles aan doet om een doel succesvol te behalen.

Tip 10: Benader elke werknemer op een persoonlijke manier

Elke medewerker is anders, dus het is lastig om één manier te vinden die er voor zorgt dat elke werknemer optimaal gemotiveerd is. Het ene personeelslid wil bijvoorbeeld graag eerst iets goed afronden voordat er complimenten gegeven worden, en de ander heeft meer tussentijds meer stimulans en schouderklopjes nodig. Pas daarom per werknemer de manier van motiveren aan.

Hoe motiveer jij jouw team?


Op zoek naar personeel?

Laat ons de werving verzorgen, hoeft u alleen nog de selectie te doen!

Deel via social media