SMART-doelen: uitleg over de methode met voorbeelden

SMART-doelen: uitleg over de methode met voorbeelden

SMART-doelen: uitleg over de methode met voorbeelden

SMART-doelen: uitleg over de methode met voorbeelden

Ken je het gevoel dat je een doel wil stellen, maar waar moet je beginnen? Om resultaten als bedrijf te behalen is het belangrijk dat elke werknemer een doel voor ogen heeft. Bepaal daarom als bedrijf doelstellingen. Zorg ervoor dat de doelstelling SMART worden geformuleerd. Als je de doelstellingen met deze methode opstelt, worden ze concreet en duidelijk.

Wat is het smart-model?

Volgend jaar gezonder eten of meer bewegen? Zulke doelen zijn vaak erg breed en worden niet gehaald. De SMART methode zorgt ervoor dat doelen gezien worden als doelen die echt haalbaar zijn. Als een doelstelling smart geformuleerd is, maakt dit gemakkelijker om leerdoelen te behalen. Deze leerdoelen zijn belangrijk voor de ontwikkeling.
Door leerdoelen SMART te formuleren zorg je ervoor dat het voor jezelf en voor de organisatie eenvoudiger wordt om deze doelen te behalen. De geformuleerde doelstelling leidt namelijk tot een haalbaar en duidelijke actieplan om medewerkers te motiveren. Na het behalen van de doelstelling, kan er weer een nieuw SMART doel opgesteld worden.

SMART betekenis:

 • Specifiek: Benoem details en maak het leerdoel duidelijk (wie, wat, waar, hoe en waarom).
 • Meetbaar: Gebruik cijfers voor een goede doelstelling.
 • Acceptabel: Zorg ervoor dat iedereen akkoord is met de doelen.
 • Realistisch: Zorg dat het doel bereikbaar en haalbaar is.
 • Tijdsgebonden: Denk aan de begin- en de einddatum van de activiteiten.

Tip! Je kunt een doel ook SMARTER maken. De eerste R wordt ‘relevant’, waarbij het van belang is dat het doel goed bij jou past. De E staat voor ‘echt’, hiermee wordt verwacht dat er een realistisch doel met een realistische deadline wordt geschetst. De tweede R staat voor resultaat, waarbij het belangrijk is om jezelf te belonen na afloop. Dit zorgt voor plezier bij het behalen van jouw doel.

SMART doelen voor een organisatie

Om te zorgen dat alle medewerkers met de neuzen dezelfde kant op wijzen, is het belangrijk om duidelijke SMART doelen op te stellen om de gewenste resultaten voor het bedrijf te behalen. Op deze manier weet elke werknemer van het bedrijf wat er te wachten staat en waar ze naartoe werken. 

SMART voorbeelden

Hieronder worden verschillende voorbeelden van smart doelen weergegeven:

Omzet generalisatie

 • Specifiek: Hoeveel meer omzet wil je bereiken (bijvoorbeeld 10 procent stijging).
 • Meetbaar: Is de omzet makkelijk te bereiken? In dit geval is dit makkelijk te meten in de jaaroverzichten.
 • Acceptabel: Is dit echt wat je wil? En denkt het hele bedrijf hier zo over?
 • Realistisch: Is de percentage / het bedrag realistisch en haalbaar? Is 10% stijging haalbaar of kunnen we eerder 5% gebruiken als doelstelling?
 • Tijdsgebonden: Benoem het tijdsbestek (in een periode van één jaar vanaf 14 juni 2022).

Smart doelstelling: In een tijdsbestek van 1 jaar een omzetverhoging van 10% realiseren

Teamdoel met voetbal

 • Specifiek: Aan het einde van het seizoen willen we in de top 3 eindigen.
 • Meetbaar: Dit is goed te meten aan de hand van de uitslagen van de wedstrijden.
 • Acceptabel: Willen alle spelers van dit team hiervoor gaan?
 • Realistisch: Is dit haalbaar of is het dit jaar nog onrealistisch en moeten we het doel veranderen naar de top 5?
 • Tijdsgebonden: In een tijdsbestek van een voetbal seizoen, dus vanaf september 2022 – juni 2023.

Smart formulering: Aan het einde van dit voetbalseizoen in de top 5 eindigen

Persoonlijke leerdoelen

 • Specifiek: Voor mijn eindexamen wiskunde wil ik een 8 halen.
 • Meetbaar: Dit is goed te meten door het halen van een eindcijfer.
 • Acceptabel: Ik wil dit echt halen, want hierbij word ik toegelaten tot mijn droom opleiding.
 • Realistisch: Mijn gemiddelde cijfer is nu een 7,5, dus het halen van een 8 is acceptabel en haalbaar.
 • Tijdsgebonden: Ik heb nog 2 weken de tijd om te leren en ik heb een goede planning gemaakt. 

Smart leerdoel: Over 2 weken wil ik een 8 halen voor mijn eindexamen wiskunde

Het SMART maken van een doel is een goede manier om te blijven groeien als onderdeel van persoonlijke ontwikkeling. Lees onze blog over het persoonlijke ontwikkelingsplan.


Op zoek naar personeel?

Laat ons de werving verzorgen, hoeft u alleen nog de selectie te doen!

Deel via social media